SANDER KLOUS
Hoogleraar Big Data ecosystems for business and society Universiteit van Amsterdam

CHRISTIAN VERHAGEN
Management consultant Data & Analytics bij Verdonck, Klooster & Associates /
Lead Data Maturity bij DAMA

REINDERT AUGUSTIJN
Manager Intensifying Climate Action, Provincie Gelderland

AYOLT DE GROOT
Clusterleider Kennis, directie Klimaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

WOLTER VAN DAM
Business analist a.i. bij gemeenten en partner bij Kurtosis

MAARTEN VAN GAANS-GIJBELS
Gedeputeerde Provincie Limburg

MARTIN TILLEMA
Adviseur en onderzoeker
VIVET en kadaster

HARRY TE RIELE
Transitiefocus