Nederland verduurzamen: zet nu de versnelling in met data en digitale oplossingen!

Beslissingen nemen vanuit een onderbuikgevoel, vermoeden, mening of intuïtie is niet meer van deze tijd. We werken aan een grote opgave: Nederland klimaatneutraal in 2050. Dat moet snel(ler) en efficiënt(er)! Datagedreven samenwerken maakt het mogelijk met meer inzicht en kennis gefundeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld bestaand of nieuw klimaatbeleid, broeikasgasuitstoot, opslag van broeikasgas en hernieuwbare energie.

Op 28 oktober 2021 organiseren Euroforum en de provincie Gelderland het congres Data & Klimaat. Een congres over datagedreven samenwerken om de klimaatdoelstellingen te halen. Het congres wordt georganiseerd met vertegenwoordigers van de EU, het Rijk, gemeente Arnhem, Wageningen University & Research, Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC Rijn IJssel en de netwerkorganisatie het Gelders Energie Akkoord. Samen doen zij een oproep aan overheden, bedrijfsleven, NGOs, consultants, wetenschappers en maatschappelijke initiatieven: bundel je krachten en kennis! 

Foto’s editie 2021

KEYNOTE SPREKERS

JAN VAN DER MEER

Gedeputeerde Energie en
Klimaat, Milieu en Gezondheid,
Provincie Gelderland

Bekijk alle sprekers

CHAD FRISCHMANN

Global Director,
Project Drawdown

KELLY RUIGROK

Chief Executive Officer,
National Sustainability Institute
en Oprichter GSES System &
Data-for-Good.com

WERNER SCHOUTEN

Voorzitter,
Jonge Klimaatbeweging en
Dagvoorzitter, Data & Klimaat