HOGER DOEL IN KLIMAATWET

Beleid van minister Rob Jetten: 

De regering wil in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te verminderen. Nu is dat 49 procent. Vakministers worden in hun sector verantwoordelijk het reductiedoel te halen. Een ambitieus plan!

Data zijn onmisbaar bij het realiseren van de nieuwe plannen. Data geven inzicht om gefundeerde beslissingen te nemen over bestaand en nieuwe klimaatbeleid, broeikasgasuitstoot, opslag van
broeikasgas en hernieuwbare energie.

Download brochure

Op 17 november 2022 organiseren Euroforum en de provincie Limburg het congres Data & Klimaat. Een congres over datagedreven samenwerken om de klimaatdoelstellingen te halen. Het congres wordt georganiseerd met verschillende vertegenwoordigers. Samen doen zij een oproep aan overheden, bedrijfsleven, NGOs, consultants, wetenschappers en maatschappelijke initiatieven: bundel je krachten en kennis! 

SPREKERS

Ayolt de Groot

Ministerie Economische Zaken en Klimaat

Christian Verhagen

Management consultant Data & Analytics VKA, Lead Data Maturity DAMA

Joyce Hondong

Business Developers, Gasunie

Maarten van Gaans-Gijbels

Gedeputeerde Provincie Limburg

CONGRES THEMA’S:

  • Klimaat en de transitie in data
  • Emmissieregistratie en het feitelijk meten
  • Basisdata voor gemeentelijke beleidsplannen
  • Communicatie van klimaatdata & visualiseren
  • Koppelen en uitwisselen van data van gemeenten, provincies en landelijke data
Bekijk het programma