09.30

Ontvangst en registratie

Tijdens de registratie kun je de eerste contacten op doen onder het genot van een kopje koffie/thee

10.00

OPENING DOOR DAGVOORZITTER

De dagvoorzitter zal gedurende de dag het publiek actief bij het programma betrekken. Wij vragen je niet te aarzelen om je visie en mening naar voren te brengen en je vragen te stellen. Op deze wijze kunnen we ook tijdens het plenaire programma tot concrete inzichten komen.

Sander Klous, Hoogleraar Big Data ecosystems for business and society Universiteit van Amsterdam

10.15

NUT EN NOODZAAK VAN EEN DATAGEDREVEN KLIMAATAANPAK

Voor een effectieve klimaataanpak is het verzamelen, analyseren en duiden van goede data cruciaal. Toch is dat lang niet altijd eenvoudig. Welke data is bruikbaar voor de klimaataanpak? Hoe en met wie delen we de data? En is de kwaliteit voldoende? Een inzicht aan de hand van voorbeelden ene recente ontwikkelingen.

Christian Verhagen
, Management consultant Data & Analytics bij Verdonck, Klooster & Associates / Lead Data Maturity bij DAMA

10.40

COMMUNICEREN VAN KLIMAATDATA DOOR DE LAGERE OVERHEDEN

De invloed van klimaatverandering wordt zichtbaar met data

 • We gaan anders wonen, anders werken, anders eten en anders produceren.
 • Met nieuwe initiatieven en innovaties. Data helpen ons om te monitoren wat we doen.
 • Hoe maken we klimaatdata voor iedereen te begrijpen?

Reindert Augustijn, Manager Intensifying Climate Action, Provincie Gelderland

 

>> WISSELTIJD 5 MINUTEN

11.10

SESSIERONDE 1 

Datagedreven werken: Waar begin je en hoe vindt je de data die je nodig hebt?

Krista Keller, Projectleider en Onderzoeker Energietransitie Centraal Bureau voor de Statistiek & Urban Data Center Heerlen

Beleid communiceren met goede beeld- & datavisualisatie

Wolter van Dam, business analist a.i. bij gemeenten en partner bij Kurtosis

De Klimaatcrisis dwingt ons tot grote veranderingen op ruimtelijk-
economisch en sociaal-maatschappelijk gebied

Welke praktische handvatten zijn er nodig om de energietransitie te versnellen en samenwerkingen tussen de overheid, ondernemers en inwoners te stimuleren?

11.40

LUNCHPAUZE

12:35 – 12:55 LUNCHSESSIES (optioneel en naar keuze)

12.25

SESSIERONDE 2

Collectief verduurzamen van bedrijventerreinen vanuit data, energie en klimaat

Het totale energieverbruik van bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland bedraagt bijna 700 petajoule (PJ). Dat is veel meer dan het energieverbruik van alle Nederlandse huishoudens bij elkaar.

 • Data-röntgenfoto: beschikbaarheid van data is onvoldoende om netcongestie aan te pakken
 • Bedrijventerreinen geschikt maken voor klimaatverandering én de leefbaarheid vergroten

Jacko D’Agnolo, Projectleider, Stichting Duurzame Bedrijventerreinen  

Hoe kunnen inzichten houvast bieden in de onzekerheid die transities met zich meebrengen?

Met slimme tools gaan we interactief met data aan de slag op opgaven te tackelen en keuzes te onderbouwen op opgaven te tackelen en keuzes te onderbouwen.

Een maatschappelijk verantwoorde energietransitie gaat verder dan alleen concrete afspraken voor het delen en gebruiken van data uit sensoren & slimme apparaten.

Wat houdt dit precies in voor overheden en de energiesector?

>> WISSELTIJD 5 MINUTEN

13.00

INTERVIEW MET DE HOST

Visie op Data & Klimaat

Gedeputeerde Provincie Limburg, Maarten van Gaans-Gijbels

13.15

Versnel de energietransitie met data.

Gasunie ontwikkelt strategische datadiensten voor het versnellen van de energietransitie. Krijg actueel inzicht in CO2 emissies en (duurzame) energiesysteemdata van gas en elektriciteit.  

Sander Huizinga & Joyce Hondong, Business developers, Gasunie

>> WISSELTIJD 5 MINUTEN

13.45

SESSIERONDE 3

Basisdata voor beleidsplannen

Welke informatie hebben gemeenten en provincies nodig om beleidsplannen te kunnen maken. Wat zijn de leerervaringen uit de Regionale Energiestrategie (RES) en de wijkgerichte aanpak gemeenten?

Martin Tillema, adviseur en onderzoeker VIVET en kadaster

Dashboard Klimaatbeleid en Regionale klimaatmonitor

Het Rijk en de decentrale overheden hebben vastgesteld via welke indicatoren zij de energie- en klimaattransitie monitoren.

Deze indicatoren worden door RVO in opdracht van het ministerie van EZK verzameld in het Dashboard Klimaatbeleid en de Regionale klimaatmonitor.

De onderliggende gegevens worden verbeterd via het samenwerkingsprogramma VIVET.

 • Hoe werken beide dashboards?
 • Om welke indicatoren gaat het?
 • Welke verbeteringen zijn gepland?

Ayolt de Groot, Clusterleider Kennis, directie Klimaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
Gert Nijsink, Programma-adviseur Regionale klimaatmonitor, RVO

Vooruit kijken met energiedata

 • Wat is het belang van vooruit kijken?
 • Wat kun je met de elektriciteit- en gasdata van morgen?
 • Welke use cases zijn er?
 • Tevens gaat Gasunie graag met jou in gesprek om te kijken welke toepassingen en behoeften je ziet.

Robert-Jan Oosterling, Business developer, Gasunie 

>> WISSELTIJD 5 MINUTEN

14.20

PAUZEBREAK

14.35

SESSIERONDE 4

Data aardgasverbruik Metropoolregio Amsterdam: 15% Gas terug!

 • Sinds Oekraïne-oorlog Actienetwerk 15% GasTerug in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
 • Met een groot aantal acties en maatregelen gasverbruik met minstens 15% te reduceren
 • Met data van Liander inzicht in het voorspelde jaarverbruik van aardgas en elektriciteit
 • In deze presentatie lichten we toe tot welke inzichten en resultaten dit heeft geleid

Jeroen Grooten,Strategisch adviseur afdeling Duurzaamheid Gemeente Amsterdam

Hoe kan data het klimaatbeleid ondersteunen?

Wat kunnen gemeenten hierover van elkaar leren en de samenwerking hierin versterken?

Klimaat en data: samenwerking in het innovatieve ecosysteem van de Brightlands Smart Services Campus.

 • De transitie naar datagedreven werken gaat niet van zelf. Wat is ervoor nodig om als overheid stappen te zetten hierin?
 • Hoe werk je als overheid samen met bedrijven en kennisinstellingen in de transitie naar datagedreven werken?
 • Hoe deel je kennis en kosten met andere gemeenten en overheden?

Astrid Boeijen, CEO, Brightlands Smart Service Campus   

15.15

KLIMAAT-TRANSITIE REALISEREN

 • Met welke aanpak krijg je burgers en betrokkenen mee in je plannen?
 • Tijdelijke hiccups in de klimaattransitie (het Opel-effect)
 • Het ‘systeem’ veranderen (met goede argumenten)

Harry te Riele, Transitie-Adviseur, Transitiefocus

16.00

AFSLUITING MET AANSLUITEND NETWERKBORREL

Tijdens deze wrap-up van de dag kijken we terug, maar ook vooruit. Wat zijn de volgende stappen die gemaakt kunnen worden? En wat kun jij daaraan bijdragen? We proosten samen op een nieuw jaar vol met nieuwe klimaatinnovaties. Vervolgens kun je tijdens de netwerkborrel genieten van een hapje en een drankje en de dag evalueren met oude bekenden en nieuwe relaties.