09.00

Ontvangst en registratie

Tijdens de registratie kun je de eerste contacten op doen onder het genot van een kopje koffie/thee

09.30

OPENING DOOR DAGVOORZITTER

De dagvoorzitter zal gedurende de dag het publiek actief bij het programma betrekken. Wij vragen je niet te aarzelen om je visie en mening naar voren te brengen en je vragen te stellen. Op deze wijze kunnen we ook tijdens het plenaire programma tot concrete inzichten komen.

Werner Schouten, toekomstmaker, presentator, BNR Koplopers

9.45

WELKOM DOOR OFFICIAL HOST

De provincie Gelderland heet je van harte welkom in deze provincie. Gelderland heeft een klimaatplan ontwikkeld, waarbij aan de hand van de 5 domeinen uit het Klimaatakkoord de maatregelen, het beleid en de ambities worden beschreven. Zij zetten data in om de resultaten en de impact van de maatregelen te kunnen monitoren.

Jan van der Meer
, Gedeputeerde provincie Gelderland voor Energie en Klimaat, Milieu en Gezondheid en Openbaar Vervoer

10.15

KEYNOTE SPEECH

De invloed van klimaatverandering wordt zichtbaar met data
De klimaatverandering is al een voldongen feit, want de aarde is al opgewarmd en de poolkappen zijn al sterk geslonken. Maar dat betekent niet dat we er niks meer aan kunnen doen. Alleen de CO2 uitstoot beperken is niet voldoende. Data is cruciaal bij het maken van de juiste keuzes.

Reinier van den Berg, Weerman RTL4 en Duurzaam Ondernemer

11.00

RECHARGE & GO

Koffie- en theepauze

11.30

RONDE TAFEL SESSIES

Tijdens deze interactieve sessies introduceert de gespreksleider kort zijn of haar thema/project. In de eerste ronde kies je 1 van de 9 tafels. Vervolgens ga je gezamenlijk in kleine groepjes in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Iedere tafel wordt twee keer opgestart, dus in ronde 2 kun je een andere tafel bezoeken.

11:30 - 12:00 Ronde 1

HOE WERKT DE REGISTRATIE
VAN EMISSIES?

Wie of wat is de Emissieregistratie en hoe komen de officiële emissiecijfers van Nederland tot stand? Als u vragen heeft over de cijfers die als basis dienen voor het klimaatbeleid dan nodig ik u van harte uit om aan te schuiven. Alle emissiedata is beschikbaar op www.emissieregistratie.nl. Deze site wordt momenteel vernieuwd om de data laagdrempeliger te ontsluiten. Kom nu alvast kennismaken met deze nieuwe site en leer bijvoorbeeld hoe u de data voor uw gemeente of provincie ontsluit.

Margreet van Zanten, hoofd Emissieregistratie, RIVM


DATA ALS MEDIATOR IN DE WIJKGERICHTE ENERGIETRANSITIE

Het Spijkerkwartier in Arnhem is een super diverse wijk. De gemeente,
huiseigenaren, bouwbedrijven, energiebedrijven, Kadaster en bewoners hebben vanuit verschillende perspectieven en expertises, verschillende datavragen en -behoeften. Met datatechnieken, in combinatie met kwalitatieve methoden, probeert de HAN de informatiebehoeften zo te vertalen dat ze ten opzichte van elkaar betekenis krijgen. Met als doel samenwerking te bevorderen en community building te ondersteunen.

Stijn Hoppenbrouwers, Lector Academie IT & Mediadesign

 

 

Marijn Siebel, Onderzoeker data engineering Academie IT & Mediadesign

 


COMMUNICEREN VAN KLIMAATDATA DOOR DE LAGERE OVERHEDEN

Hoe maken we klimaatdata voor iedereen te begrijpen? Op basis van wat gemeente Arnhem en provincie Gelderland op dit gebied doen, gaan we in gesprek.

Moderator:

Pieter van der Ploeg,
Gelders EnergieAkkoord

 

 

Marion Visser, gemeente Arnhem

 

 

 

Reindert Augustijn, provincie Gelderland

 

 

 


VEILIGHEID EN ETHIEK

Hoe maak je een beperking van de milieu
impact onderdeel van je data-ethische
visie?

Piek Visser-Knijff, Data Ethicist en columnist, iBestuur Magazine


HET PLANBUREAU VOOR DE
LEEFOMGEVING OVER DE
KLIMAAT- EN ENERGIEVERKENNING
(KEV)

Het modelleren en prognosticeren van
broeikasgassen; Hoe maakt PBL
prognoses van de CO2-emissie in Nederland?

Paul Koutstaal, Plv. sectorhoofd
Klimaat, Lucht en Energie,
Planbureau voor de Leefomgeving


DE ROL VAN DATA IN DUURZAME
WARMTELEVERING

Stadsverwarming biedt een enorme kans
om warmtelevering duurzamer te maken.
Echter om dit te realiseren is er een kleine
digitale revolutie nodig in warmtebedrijven,
waarin anders worden omgegaan met
aansturing, ontwerp en data.

Hervé Huisman, Founder & CEO,
Gradyent


BASISDATA VOOR BELEIDSPLANNEN

Welke informatie hebben gemeenten/
provincies nodig om beleidsplannen
te kunnen maken. Wat zijn de leerervaringen
afgelopen jaren hiermee, uit
RES en wijkgerichte aanpak gemeenten?

Martin Tillema, adviseur en onderzoeker,
Vivet en Kadaster


10 JAAR KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN: INZICHTEN EN ONTWIKKELINGEN

De Unie van Waterschappen publiceert al 10 jaar de Klimaatmonitor Waterschappen om aangegane duurzaamheidsambities van de waterschapssector te monitoren. Dit heeft tot veel inzichten geleid waarop nieuw beleid is gebaseerd. De Klimaatmonitor Waterschappen wordt continue aangepast om ook in de toekomst alle ambities te kunnen monitoren.

Ina Elema, Beleidsadviseur Energie, Unie van Waterschappen

12:10 - 12:40 Ronde 2

HOE WERKT DE REGISTRATIE
VAN EMISSIES?

Wie of wat is de Emissieregistratie en hoe komen de officiële emissiecijfers van Nederland tot stand? Als u vragen heeft over de cijfers die als basis dienen voor het klimaatbeleid dan nodig ik u van harte uit om aan te schuiven. Alle emissiedata is beschikbaar op www.emissieregistratie.nl. Deze site wordt momenteel vernieuwd om de data laagdrempeliger te ontsluiten. Kom nu alvast kennismaken met deze nieuwe site en leer bijvoorbeeld hoe u de data voor uw gemeente of provincie ontsluit.

Margreet van Zanten, hoofd Emissieregistratie, RIVM


DATA ALS MEDIATOR IN DE WIJKGERICHTE ENERGIETRANSITIE

Het Spijkerkwartier in Arnhem is een super diverse wijk. De gemeente,
huiseigenaren, bouwbedrijven, energiebedrijven, Kadaster en bewoners hebben vanuit verschillende perspectieven en expertises, verschillende datavragen en -behoeften. Met datatechnieken, in combinatie met kwalitatieve methoden, probeert de HAN de informatiebehoeften zo te vertalen dat ze ten opzichte van elkaar betekenis krijgen. Met als doel samenwerking te bevorderen en community building te ondersteunen.

Stijn Hoppenbrouwers, Lector Academie IT & Mediadesign

 

 

Marijn Siebel, Onderzoeker data engineering Academie IT & Mediadesign

 


COMMUNICEREN VAN KLIMAATDATA DOOR DE LAGERE OVERHEDEN

Hoe maken we klimaatdata voor iedereen te begrijpen? Op basis van wat gemeente Arnhem en provincie Gelderland op dit gebied doen, gaan we in gesprek.

Moderator:

Pieter van der Ploeg,
Gelders EnergieAkkoord

 

 

Marion Visser, gemeente Arnhem

 

 

 

Reindert Augustijn, provincie Gelderland

 

 

 


VEILIGHEID EN ETHIEK

Hoe maak je een beperking van de milieu
impact onderdeel van je data-ethische
visie?

Piek Visser-Knijff, Data Ethicist en columnist, iBestuur Magazine


HET PLANBUREAU VOOR DE
LEEFOMGEVING OVER DE
KLIMAAT- EN ENERGIEVERKENNING
(KEV)

Het modelleren en prognosticeren van
broeikasgassen; Hoe maakt PBL
prognoses van de CO2-emissie in Nederland?

Paul Koutstaal, Plv. plaatsvervangend sectorhoofd
Klimaat, Lucht en Energie,
Planbureau voor de Leefomgeving


DE ROL VAN DATA IN DUURZAME
WARMTELEVERING

Stadsverwarming biedt een enorme kans
om warmtelevering duurzamer te maken.
Echter om dit te realiseren is er een kleine
digitale revolutie nodig in warmtebedrijven,
waarin anders worden omgegaan met
aansturing, ontwerp en data.

Hervé Huisman, Founder & CEO,
Gradyent


BASISDATA VOOR BELEIDSPLANNEN

Welke informatie hebben gemeenten/
provincies nodig om beleidsplannen
te kunnen maken. Wat zijn de leerervaringen
afgelopen jaren hiermee, uit
RES en wijkgerichte aanpak gemeenten?

Martin Tillema, adviseur en onderzoeker,
Vivet en Kadaster


10 JAAR KLIMAATMONITOR WATERSCHAPPEN: INZICHTEN EN ONTWIKKELINGEN

De Unie van Waterschappen publiceert al 10 jaar de Klimaatmonitor Waterschappen om aangegane duurzaamheidsambities van de waterschapssector te monitoren. Dit heeft tot veel inzichten geleid waarop nieuw beleid is gebaseerd. De Klimaatmonitor Waterschappen wordt continue aangepast om ook in de toekomst alle ambities te kunnen monitoren.

Ina Elema, Beleidsadviseur Energie, Unie van Waterschappen

12.40

LUNCHPAUZE

Tijdens de lunchpauze gaan we op een leuke en interactieve manier in gesprek om te bespreken welke stappen te zetten met de informatie die we verkregen in het ochtendprogramma.

13.40

PRAKTIJKSESSIES

Tijdens de praktijksessies krijg je inzicht in de dagelijkse praktijk. Verschillende sprekers laten je zien hoe je aan de slag gaat met data, hoe je dit inzichtelijk maakt en wat er beschikbaar is. In beide rondes kun je 1 sessie kiezen.

13:40 - 14:15 Ronde 1

1. AUDITORIUM

KLIMAATDATA EN COMMUNICATIE

Wat is duurzaamheid en duurzaam ondernemen? Wat zijn de doelen voor een toekomstbestendige wereld en hoe gaan we deze met z’n allen behalen? Ontdek de wondere wereld achter duurzaamheidsratings, meetinstrumenten en data als basis voor duurzame groei en versnelling.

Kelly Ruigrok, Chief Executive Officer, National Sustainability Institute en Oprichter, GSES System & Data-for-Good.com


2. KILIMANJARO LODGE

HOE MAKEN WE NU DE GOEDE KEUZES VOOR DE TOEKOMST?

Wat kan Het Nationaal Programma RES voor de regio betekenen bij het maken van RES’en. Zij delen kennis en bieden procesondersteuning, en brengen partijen bij elkaar.

Marjon Bosman, Programmamanager Doelbereik in het nationaal programma regionale energie strategieën


MOUNT KENIA LODGE

ZONDER DATA GEEN RES
  • Datalessen uit de RES
  • Monitoring met zowel cijfers als kaarten
  • Next level data in de RES, samen vooruitkijken!

Rijk van Voskuilen, Adviseur Energietransitie. Pilot RES t/m RES 1.0.

 


Thomas Engels,
Dataexpert Energietransitie

14:25 - 15:00 Ronde 2

AUDITORIUM

DIGITAAL DUURZAAM: DIGITALISERING VOOR DE TRANSITIES

Digitalisering is cruciaal verduurzaming. Het gaat echter niet vanzelf goed. De overheid heeft een rol om dit in goede banen te leiden. Om de energietransitie te laten slagen moeten overheden gerichter sturen op platformen en de datastromen. Dit gebeurt nog onvoldoende.

Prof. dr. Pieter Hooimeijer, Hoogleraar sociale geografie en planologie, Universiteit Utrecht & Commissievoorzitter, Raad voor leefomgeving en
infrastructuur


KILIMANJARO LODGE

HOE HOUDEN WE ZICHT OP DE VOORTGANG VAN HET KLIMAATBELEID?

In het najaar lanceren we het dashboard dat landelijk de beleidsvoortgang inzichtelijk maakt. Regionaal hebben we de Klimaatmonitor. Hoe kunnen we dit dichter bij elkaar brengen.

Dirk-Jan Everts, Projectleider Dashboard Monitor Klimaatbeleid, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 

 

Ayolt de Groot, Clusterleider Kennis, directie klimaat, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 

 

Gert Nijsink, Programma-adviseur, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

15.00

RECHARGE & GO

Koffie- en theepauze

15.30

INTERACTIEVE DISCUSSIE

Hoe kunnen we data verder inzetten om de klimaattransitie op koers te houden?
Op 28 oktober komt de Klimaatnota en de KEV 2021 uit. Samen met de voorzitters van de jongerenorganisaties uit de 2e kamer gaan we in gesprek om de resultaten te bespreken.

Xenia Minnaert, Voorzitter PINK!, Jongerenorganisatie Partij voor de Dieren
Daphne Lodder, Bestuurslid organisatie, JOVD Jongerenorganisatie VVD
Hiske Scholtens, Voorzitter DWARS, Jongerenorganisatie GroenLinks
Joris Hetterscheid, Voorzitter Jonge Democraten, Jongerenorganisatie D66

Xenia Minnaert

Daphne Lodder

Hiske Scholtens

Joris Hetterscheid

16.15

KEYNOTE SPEECH (ENGELS)

Niet afremmen, maar dalen!

In de toekomst willen we een punt bereiken dat broeikasgassen in de atmosfeer niet alleen stoppen met stijgen, maar zelfs gestaag beginnen af te nemen. Hierdoor kunnen we catastrofale klimaatverandering stoppen. Hoe is dit snel, veilig en humaan mogelijk aan de hand van data?

Chad Frischmann, Senior director, Research & Technology
Roy Straver, Director, Drawdown Europe Research Association

16.45

AFSLUITING MET AANSLUITEND NETWERKBORREL

Tijdens deze wrap-up van de dag kijken we terug, maar ook vooruit. Wat zijn de volgende stappen die gemaakt kunnen worden? En wat kun jij daaraan bijdragen? We proosten samen op een nieuw jaar vol met nieuwe klimaatinnovaties. Vervolgens kun je tijdens de netwerkborrel genieten van een hapje en een drankje en de dag evalueren met oude bekenden en nieuwe relaties.